Historia szkoły

Historia szkoły

Szkoła w Lisewie istniała już przed wojną. Był tu wtedy tylko jeden nauczyciel. Po wojnie

mieściła się w budynkach prywatnych. Nowa szkoła została wybudowana w 1960 roku. W szkole znajdowało się sześć izb lekcyjnych,kancelaria, kuchnia, jadalnia, biblioteka, pokój nauczycielski, pracownia, szatnia. W 1962 r. rozpoczęto budowę ogrodzenia terenu szkolnego, którego podjął się Komitet Rodzicielski wraz ze społeczeństwem. Zmienia się otoczenie, zmienia się kadra pedagogiczna. W roku szkolnym 1964/65 w szkole pracowało 7 nauczycieli.


szkola1

Od 1964 roku patronat lekarski nad szkołą zaczęła pełnić Akademia Medyczna w Warszawie. Wcześniej wizyta lekarska ograniczała się do ogólnego przeglądu dzieci i wpisania do kart zdrowia. Sytuacja ta uległa zmianie. Kilka razy do roku przyjeżdżała grupa studentów (16-60 osób), która dokonywała przeglądu dzieci pod względem zdrowotnym i higienicznym. Odbywały się pomiary dzieci, badania lekarskie, opieka stomatologiczna. Dzieci z wykrytymi chorobami i wadami kierowane były do przychodni specjalistycznych w Warszawie i Płońsku. W tym okresie kierownikiem szkoły był Zbigniew Karwowski.

szkola2

W 1967 nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Funkcję powierzono

Stanisławowi Lewandowskiemu, który podjął pracę w Lisewie z żoną. „Siła tkwi w społeczeństwie” - to hasło potwierdził rok 1968. Wtedy bowiem marzenia wielu maluchów i starszych uczniów osiągnęły swój szczyt. Wspólnie z Komitetem Rodzicielskim zbudowano fundamenty do sztucznego lodowiska. Latem ów plac rozbrzmiewał głośnym echem „Tang i walców”, Marionetek, modnych przebojów itp.

10 stycznia 1989 roku szkołę odwiedził Tomasz Mądrzak - odtwórca roli Stasia w filmie „W pustyni i w puszczy” dokonując wpisu do księgi pamiątkowej szkoły.

 szkola3

W 1992 roku ze stanowiska dyrektora zrezygnowała Elżbieta Łuniewska. Funkcję tę objął młody pedagog Marek Mioduszewski. Obecnie nadal pełni tę funkcję starając się, aby nauka i przebywanie w szkole było przyjemne, bezpieczne i owocne. Pod jego kierownictwem rozbudowano szkołę powiększając jej kubaturę o kilka sal lekcyjnych i salę gimnastyczną bardzo potrzebną do prowadzenia zajęć z kultury fizycznej.

zslisewo

Zespół Szkół w Lisewie od roku 2012

W 2012 r. szkołę ponownie rozbudowano. Dobudowano sale lekcyjne dla najmłodszych uczniów klas 0 –III, przestronną świetlicę, bibliotekę, salę komputerową, szatnie oraz pomieszczenia administracyjne.

orlik

Zespół boisk sportowych „Orlik” wybudowanych w 2012 r.